Chat with us, powered by LiveChat

Ką daryti praradus ar įtariant, kad prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims?

Praradus slaptažodžių generatorių ar mobilųjį telefoną, turint įtarimų, kad jais neteisėtai gali pasinaudoti tretieji asmenys ar įtariant neteisėtą prieigą prie sąskaitos, turite nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, pateikti prašymą užblokuoti sąskaitą ir paslaugų teikimą. Prašymą galite pateikti žinute, prisijungę prie Pervesk paskyros, arba el. paštu [email protected], pasirašytą elektroniniu parašu. Pateikiant prašymą privalote nurodyti savo vardą ir pavardę, asmens kodą ir priežastį, dėl kurios blokuojama paskyra bei paslaugų teikimas. Siekdami identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, mes pasiliekame teisę pareikalauti papildomos informacijos.