Chat with us, powered by LiveChat

Kaip galiu prisijungti prie Pervesk sąskaitos?

- Mobiliuoju elektroniniu parašu.
a. Prisijungimo lange pasirinkite skiltį „M. Parašas“.
b. Įveskite savo naudotojo ID. Jeigu jungiatės pirmą kartą arba pakeitėte savo mobiliojo telefono numerį, pažymėkite lange esantį žymimąjį laukelį. Jums taip pat reikės pasirinkti savo mobiliojo ryšio operatorių ir nurodyti savo mobiliojo telefono numerį.
c. Paspauskite „Prisijungti“. Jūsų telefono ekrane pasirodys kontrolinis kodas, kuris turi sutapti su kodu rodomu prisijungimo ekrane. Jei kodai sutampa, patvirtinkite prisijungimą PIN kodu.

- Trumpąja žinute (SMS) gaunamu kodu.
a. Prisijungimo lange pasirinkite skiltį „SMS“.
b. Įveskite savo naudotojo ID, slaptažodį ir paspauskite „Prisijungti“. Jungdamiesi pirmą kartą į slaptažodžio laukelį įveskite Jums išduotą pirminį slaptažodį. Atlikę šiuos žingsnius, į savo mobiliojo telefono numerį gausite SMS su kodu, kurį reikės suvesti į prisijungimo lange atsiradusį laukelį. Po pirmojo prisijungimo prie Pervesk sąskaitos, pakeiskite pirminį slaptažodį į naują, Jūsų sugalvotą slaptažodį. Naujas slaptažodis turi būti sudarytas iš 8 ar daugiau ženklų, kuriuos sudaro didžiosios ir mažosios raidės bei skaičius.
c. Patvirtinkite prisijungimą gautu SMS kodu suvesdami jį į prisijungimo lauke esantį langelį.

- Slaptažodžių generatoriumi.
a. Prisijungimo lange pasirinkite skiltį „Generatorius“.
b. Įveskite savo naudotojo ID. Atsidariusiame lange pamatysite kodą kurį reikia suvesti į slaptažodžių generatorių. Tai atlikus slaptažodžių generatorius sugeneruos Jums naują kodą, kurį turėsite įvesti į prisijungimo lange esantį lauką.
c. Patvirtinkite prisijungimą slaptažodžių generatoriaus kodu suvesdami jį į prisijungimo lauke esantį langelį.