Chat with us, powered by LiveChat

Kokius dokumentus reikia pateikti juridiniam asmeniui, norint atsidaryti Pervesk sąskaitą?

Pervesk sąskaitą juridinio asmens vardu gali atidaryti įmonės vadovas arba kitas teisėtas atstovas, įgaliotas veikti juridinio asmens vardu. Lietuvoje registruotos įmonės turi pateikti toliau išvardintus dokumentus:
  • Išplėstinį Juridinių asmenų registro išrašą, tinkamai patvirtintą bendrovės vadovo ar jam atstovaujančio įgalioto asmens, arba ESI išrašo kodą (taikoma Lietuvoje registruotoms įmonėms);
  • Bendrovės įstatus, tinkamai patvirtintus bendrovės vadovo ar jam atstovaujančio įgalioto asmens;
  • Direktoriaus paskyrimo dokumentą, tinkamai patvirtintą bendrovės vadovo ar jam atstovaujančio įgalioto asmens;
  • Bendrovės vadovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, tinkamai patvirtintą bendrovės vadovo ar jam atstovaujančio įgalioto asmens;
  • Bendrovės akcininkų struktūrą, pasirašytą bendrovės vadovo;
  • Galutinių įmonės naudos gavėjų, įgaliotų asmenų ir įmonės direktoriaus paso / ID kortelių kopijas, tinkamai patvirtintas bendrovės vadovo ar jam atstovaujančio įgalioto asmens.
Atkreipiame dėmesį, kad „tinkamas dokumento patvirtinimas“ reiškia, kad ant teikiamo dokumento turi būti nurodyta: įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, pasirašymo data bei žyma „kopija tikra“.
Prašome atkreipti dėmesį, kad Pervesk atitikties komanda gali paprašyti papildomų dokumentų.